Vlaams Belang wil er niet van weten: “Daar moeten asielzoekers niet voor naar ons land komen”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Het Vlaams Belang laat weten dat de medische kosten van asielzoekers stijgen. De partij wil daar een einde aan maken.

Vlaams Belang heeft al een idee hoe het dat wil gaan doen. “Het tegengaan van misbruiken, door een strikte controle en een kordate aanpak, zal al veel helpen", zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. 

"Uit de cijfers die ik opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blijkt dat de werkelijke medische kosten van asielzoekers in 2020 24.757.645 euro bedroegen. In 2019 was dat 21.651.579 euro en in 2018 16.303.776 euro." 

"En in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 lazen we dat de uitgave 'medische kosten asielzoekerskosten' zelfs 28.643.601 euro beloopt", aldus Vermeersch. 

Er zijn ook asielzoekers die niet komen opdagen bij een arts. “Alleen al op die manier vervliegt er dus meer dan vijf miljoen euro. En daar het niet de asielzoekers zijn die voor de betaling hiervan dienen in te staan, worden ze ook niet geresponsabiliseerd en blijft het probleem zich steeds opnieuw stellen.”

 “En daar komt nog eens bovenop dat degenen die zich niet aan gemaakte afspraken houden de plaats innemen van Vlaamse patiënten, die dan langer moeten wachten op een afspraak voor soms belangrijke onderzoeken." 

"Het kan ook zeker niet de bedoeling zijn dat er mensen naar dit land komen voor ingrepen en behandelingen die ze ook in hun eigen land kunnen ondergaan", merkt Vermeersch tot slot op.