Deel van kosten wordt niet terugbetaald aan een agent die slachtoffer werd van geweld of van een arbeidsongeval”

door: WVDS
Vincent Houssin van politievakbond VSOA
Afbeelding bron: Photonews

Politievakbond VSOA lanceerde een campagne om respect te vragen voor het werk dat agenten doen en geweld tegen politie aan te klagen. Ondervoorzitter Vincent Houssin licht de concrete vragen aan de politiek toe.

Nultolerantie

“In het regeerakkoord staat dat men nultolerantie wil voor geweld tegen politie. Er is door de vorige minister van Justitie en Binnenlandse zaken nultolerantie beloofd geweest en dat moet worden toegepast.”

“Als de afspraken van toen worden uitgevoerd en er wordt geen 33 procent meer geseponeerd, dan zijn we al een hele stap verder. We willen dus een oproep doen aan de nieuwe minister van Justitie om ervoor te zorgen dat de omzendbrief wordt gevolgd en de afspraken worden toegepast.”

Hulp voor slachtoffers

“Er is ook de bijstand naar de slachtoffers toe die veel vlotter moet lopen, zowel psychosociaal als de praktische en administratieve afhandeling zodat mensen zich daar niet te veel zorgen over moeten maken.  De politieambtenaar dient na het geweldsincident, en tijdens de behandeling, afhandeling en verwerking van het geweldsincident, optimaal vanuit het politiekorps te worden ondersteund en begeleid”

Schadeloosstelling

“Ten slotte is er ook het financiële aspect want nu moeten sommige rekeningen nog voorgeschoten worden door de agent en als je zwaargewond bent geweest kan dat hoog oplopen. Bovendien wordt een deel van de kosten ook nog niet terugbetaald omdat politie slechts verzekerd is voor het wettelijk verplichte minimum en daar willen we een uitbreiding.”