Toekomst van telewerk lijkt rooskleurig

door: COS

Naar aanleiding van de Nationale Telewerkdag op 22 september bevroegen Vias Institute en de FOD Mobiliteit 1500 Belgen in verband met telewerk.

Uit de resultaten blijkt dat de coronacrisis voor een enorme stijging zorgde op vlak van telewerk. Terwijl vorig jaar 22% van de Belgen weleens aan telewerk deed, loopt dat cijfer momenteel op tot 45%.

Ook het aantal dagen dat getelewerkt wordt, neemt toe. 29% van de werknemers die van thuis werkt, doet dat 3 of 4 dagen. 22% van de telewerkers werkt elke dag thuis. Voor de coronacrisis was dat slechts 3%.

Sociaal contact

Ook na de crisis wil het merendeel van de telewerkers, zo’n 62%, even veel of meer telewerken. Vooral de tijdswinst door het niet hoeven afleggen van het woon-werktraject is de grootste drijfveer om te blijven telewerken.

De grootste rem op telewerk blijkt het verlies aan sociaal contact te zijn. 44% van de telewerkers geeft dat aan als de belangrijkste reden. 

Negen op tien werkgevers zijn op hun beurt ook overtuigd om telewerk te blijven aanbieden. Al zal er onder andere moeten worden geïnvesteerd in een duidelijk telewerkbeleid.