Bart De Wever: "Deze kanker laten woekeren zou dramatische vergissing zijn"

door: STS
Bart De Wever
Afbeelding bron: Photonews

De N-VA wil de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de drugsmaffia opvoeren. Een tienpuntenplan moet daarbij helpen.

"Wij zijn niet naïef over de groeiende inbedding van het drugsgebruik in de hele samenleving. Welke ouder van opgroeiende tieners kan daar vandaag nog naïef over zijn?", klinkt het bij de N-VA.

"Maar we wensen ons niet neer te leggen bij drugsgebruik. Ook de gebruiker mag dus aangesproken worden op zijn/haar verantwoordelijkheid. De link tussen wat geldt als banaal drugsgebruik en de kogels die uiteindelijk op straat worden afgevuurd, mag niet worden weggemoffeld."

"Nog minder wensen wij ons neer te leggen bij de kanker van de georganiseerde misdaad. Het is mogelijk dat we deze nooit uitgeroeid kunnen krijgen. Maar wie daarom de ziekte maar laat woekeren, begaat een dramatische vergissing."

Tienpuntenplan

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerleden Sophie De Wit en Yngvild Ingels hebben een tienpuntenplan opgesteld:

 1. De oprichting van een Kruispuntbank Veiligheid en een federaal politioneel drugsagentschap naar Amerikaans model (Drug Enforcement Administration of DEA) dat:
  • de georganiseerde misdaad gecoördineerd bestrijdt in samenwerking met federale en lokale politie, parket, gemeente, Dienst Vreemdelingenzaken, sociale en fiscale inspectie- en opsporingsdiensten binnen de structuur van een Joint Intelligence Center en een Joint Decision Center;
  • zich inschakelt in een Europees drugsagentschap;
  • verankerd is in de bronlanden in samenwerking met het UNODC.
 2. De geografische uitbreiding van het Stroomplan onder de regie van het federaal parket dat werkt onder de mantel van de Nationale Veiligheidsraad die permanent een dashboard opvolgt en jaarlijks hierover toelichting geeft aan de Kamer.
   
 3. De oprichting van een fiscale opsporingsdienst naar Nederlands model (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst of FIOD van de Nederlandse belastingdienst) die samen met het drugsagentschap focust op het lamleggen van de criminele geldstromen die onze economie en samenleving ondermijnen.
   
 4. Verhoogde druk door de EU op niet-EU-landen waar ofwel crimineel geld naartoe vloeit ofwel criminelen zelf schuilen.
   
 5. Het uitbreiden van het kader voor bestuurlijke handhaving. Burgemeesters moeten een integriteitsonderzoek kunnen voeren naar de uitbaters van handelszaken en indien nodig het pand sluiten of de vergunning intrekken. Daarnaast krijgen ze ook de mogelijkheid om bestuurlijke maatregelen effectief te kunnen handhaven door middel van een bestuurlijke dwangsom en een bestuurlijke verzegeling.
   
 6. Werk maken van een gedegen anticorruptiebeleid voor zowel overheidsdiensten als bedrijven, gepaard met een beroepsverbod voor verdachten (zoals het havenverbod). 
   
 7. Grondigere veiligheidscontroles op handelslijnen, in samenwerking met rederijen of andere transportbedrijven, van bronland tot bestemming, waaronder de gerichte monitoring van goederen en personeel.
   
 8. Verbod op geanonimiseerde telefoons en geheime compartimenten in voertuigen.
   
 9. Strengere straffen voor de georganiseerde misdaad naar analogie met terreur.
   
 10. Het uitbreiden van de capaciteit bij het parket, de zittende magistratuur en een versterking van de coördinatie door het federaal parket.