Steven Van Gucht maakt interessante vergelijking: "Dat is anders dan in de eerste golf"

door: STS
Steven Van Gucht
Afbeelding bron: Photonews

Steven Van Gucht van Sciensano heeft een interessante vergelijking gemaakt tussen de eerste golf van het coronavirus en de huidige tweede golf.

Van Gucht vergeleek de overlijdens van de eerste periode (10 maart tot 21 juni ) en de tweede (22 juni tot 17 november) en gaf toelichting tijdens een persconferentie.

"Deze tweede golf eist opnieuw veel mensenlevens, maar lijkt voorlopig gelukkig wat minder dodelijk dan de eerste golf. Grofweg kunnen we stellen dat er tijdens de eerste golf één overlijden was voor elke twee ziekenhuisopnames. In de tweede golf is dat één overlijden voor elke vier ziekenhuisopnames. Verhoudingsgewijs ligt het aantal overlijdens nu dus een stuk lager."

"We denken dat dit komt door de vooruitgang in de behandeling van patiënten, de ervaring van de dokters en de mindere overlijdens in woonzorgcentra. Maar opgelet: dat betekent niet dat de kans op overlijden in het ziekenhuis één op twee was of één op vier is. Veel overlijdens vinden bijvoorbeeld ook plaats in de woonzorgcentra."

Leeftijd en geslacht

"De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden, is ook licht gedaald in vergelijking met de eerste golf. En tijdens de eerste golf waren er iets meer vrouwen bij de overledenen, 53%, terwijl dat nu iets meer mannen zijn: 52%. Het aandeel van de 85-plussers is van 54% in de eerste golf gedaald naar 49% in de tweede golf", aldus Van Gucht.