Vaccin tegen corona: Deze bijwerkingen zijn tot dusver gemeld in België

door: STS
vaccin
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten publiceert wekelijks een overzicht van de bijwerkingen die werden gemeld na toediening van een Covid-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de vaccins verhogen.

"Er zijn drie meldingen van bijwerkingen die zich hebben voorgedaan in België tussen 28 december 2020 en 5 januari 2021. Geen enkele melding werd beschouwd als ernstig", klinkt het. Zo was er sprake van jeuk (1), hoest (1), verhoogde temperatuur (1), vermoeidheid (2) en misselijkheid (2).

"Deze drie Belgische meldingen zijn afkomstig van gezondheidszorgbeoefenaars. Eén van de patiënten was 52 jaar, de andere twee waren oudere patiënten, waarvan de leeftijd niet werd meegedeeld. Het merendeel van de gemelde bijwerkingen zijn gekende bijwerkingen en staan beschreven in de bijsluiter."

"Let wel: het gaat hier om vermoedelijke bijwerkingen, oftewel medische gebeurtenissen die na het gebruik van een vaccin zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk zijn gerelateerd aan of veroorzaakt zijn door het vaccin. Dit mag niet worden geïnterpreteerd alsof het vaccin het waargenomen effect veroorzaakt of dat het gebruik ervan een risico inhoudt. Alleen na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van alle beschikbare gegevens kunnen betrouwbare conclusies worden getrokken over de risico's van het vaccin", aldus het FAGG.

Bijwerkingen
Afbeelding bron: FAGG