"Jürgen Conings is géén slachtoffer, géén verzetsstrijder en géén held"

door: STS
Ludivine Dedonder - Michel Hofman
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft samen met de legertop toegegeven dat er fouten zijn gebeurd betreffende Jürgen Conings. Ze vinden ook dat zijn gedrag niet verheerlijkt moet worden.

De Dilsenaar stond onder de noemer 'potentieel gewelddadige extremist' op een lijst van het OCAD, maar had toch toegang tot het wapendepot.

"De stabiliteit van onze organisatie is niet meer wat ze was", stelde Michel Hofman, stafchef van Defensie, tijdens een persconferentie.

"Ons departement is in volle transformatie, en iedere transformatie gaat gepaard met een periode van onzekerheid, van onstabiliteit waarschijnlijk ook, waarin regelmatig incidenten of incidentjes niet uit te sluiten zijn."

"Ik betreur ook ten zeerste dat een deel van de militairen, maar ook een deel van de bevolking, Jürgen Conings nu aan het afschilderen is als een slachtoffer, een verzetsstrijder, of nog erger, als een held. Dat is hij zeker niet."

Ludivine Dedonder

"Defensiepersoneel is uiteraard een afspiegeling van de samenleving. Maar zij moeten ook de waarden weerspiegelen die de grondslag vormen van ons model van een democratische, open, solidaire en egalitaire samenleving", zei minister van Defensie Dedonder.