Bart De Wever laat in zijn kaarten kijken: "Op die manier 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen"

bron: Eigen berichtgeving
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Vlaams formateur Bart De Wever laat voor het eerst in zijn kaarten kijken. Hij heeft de startersnota voor de Vlaamse regering vrijgeven.

In die startersnota legt formateur Bart De Wever (N-VA) uit wat we mogen verwachten van die nieuwe Vlaamse regering. Op basis van deze nota worden ook de onderhandelingen gevoerd.

Er zal opnieuw sterk ingezet worden op jobs. 'De Vlaamse Regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad  van 80 procent is het doel. Zowel werkzoekenden, als nieuwkomers en inactieven begeleiden we intensief met opleidingen, omscholingen en een traject naar werk. De VDAB versterkt daarvoor zijn samenwerking met lokale besturen en bedrijven', staat er onder meer te lezen in die startersnota.

'We zullen immers alle beschikbare handen nodig hebben voor de nieuwe en innovatieve jobs die de komende jaren het daglicht zullen zien. Er zijn bijkomende inspanningen nodig om alle Vlamingen, zonder onderscheid, warm te maken  voor een job. Want een job is niet alleen de belangrijkste hefboom in de strijd tegen armoede, maar ook de sleutel naar persoonlijk en maatschappelijk welbevinden.'
(Lees verder onder de foto)

Migratie
En uiteraard wordt er ook onderhandelt over migratie. Daarover staat dit te lezen in de nota. 'Vlaanderen zal een warme thuis zijn en zorg dragen voor iedereen die hier geboren wordt, opgroeit, woont,  werkt en leeft. Onze gemeenschap laat niemand in de steek. Maar tegelijk mag niemand de gemeenschap in de steek laten. Verantwoordelijkheid én solidariteit zijn onze leidende principes. Voor wat hoort wat.'

'We verwachten dat elke Vlaming, nieuw of oud, zijn verantwoordelijkheid neemt en maximaal inspanningen levert om de vele kansen te grijpen die door Vlaanderen worden geboden. Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en  werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden. Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf.'