“Wat Bart De Wever daar schrijft in de starternota over nieuwkomers in ons land, is zeer zorgwekkend”

bron: Knack
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
We begonnen maandagochtend de week met een starternota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA). Het vormt meteen ook de basis van de onderhandelingen met CD&V en Open Vld.

Er is een paragraaf waar journalist Bert Bultinck, hoofdredacteur van Knack, het moeilijk mee heeft. “De meest zorgwekkende paragraaf in de nota gaat over de Vlaamse sociale bescherming – het zorgbudget dat Vlamingen kunnen aanvragen boven op de federale sociale zekerheid – en de kinderbijslag. Die sociale bescherming zouden voortaan enkel mensen kunnen aanvragen die vijf jaar ononderbroken in het land verblijven”, zegt Bultinck. 

“Voor de kinderbijslag geldt voor nieuwkomers een wachtperiode van zes maanden. Dat is niet echt een verrassing: de voorwaardelijkheid van sociale rechten werd zowel door de N-VA als de Open VLD in de campagne flink in de markt gezet.” 

“Maar het blijft een dieptepunt in de recente geschiedenis van onze sociale zekerheid: met deze tekst worden nieuwkomers nog meer als tweederangsburgers behandeld dan al het geval was. En zodra een overheid voordelen begint af te nemen van groepen op basis van hun (migratie)achtergrond, kan ze daar probleemloos mee verdergaan."