Wachtlijst voor sociale woningen groeit fors, net nu N-VA dit wil doen: “Daar zal nog duchtig over onderhandeld moeten worden”

bron: Het Nieuwsblad
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
N-VA de wil de subsidies voor de bouw van nieuwe sociale woningen terugschroeven. Intussen wachten al 153.910 kandidaat-huurders op zo’n woning. 28 procent meer dan vijf jaar geleden. Over die passage in de informateursnota van Bart De Wever zal dus nog duchtig onderhandeld moeten worden.

De wachtlijsten voor een sociale woning kennen hun sterkste stijging in jaren. Vorig jaar wachtten 153.910 kandidaat-huurders op zo’n woning. Dat zijn er 18.410 meer dan in 2017. Ook al worden kandidaat-huurders maar om de twee jaar aangeschreven om te peilen of ze nog altijd aan de criteria voldoen en kandidaat-huurders van een sociale woning blijven, de tendens is wel duidelijk. Als je vergelijkt met 2014, de start van de regering-Bourgeois, dan bedraagt die stijging maar liefst 28 procent.

Volgens het kabinet van Vlaams minister-president en minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) zijn er verschillende oorzaken voor de scherpe stijging. “We zetten meer in op renovatie, zodat sociale woningen tijdelijk niet beschikbaar zijn”, klinkt het. “Ook stijgt het aantal alleenstaanden en erkende vluchtelingen die op de wachtlijsten komen te staan.”

Bijzonder slechte cijfers, net nu in de voorstellen van informateur Bart De Wever (N-VA) een subsidiestop staat voor de bouw van sociale woningen in alle gemeenten die de streefdoelen halen. Alleen voor renovatie zou nog geld beschikbaar zijn. Woensdag komt de werkgroep van onderhandelaars die zich over dat thema buigt, voor het eerst samen. Zo’n 75 steden en gemeenten zitten al op het streefdoel, nog eens 43 komen er als de geplande projecten voltooid zijn. Meer dan een derde van alle lokale besturen riskeert zo van subsidies te worden afgesloten.