Groen en Sp.A niet te spreken over beslissing Al Ihsaan-moskee: “Medeplichtig aan polariserende handelwijze van Liesbeth Homans”

bron: De Standaard
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Minister Liesbeth Homans (N-VA) vroeg advies aan de Herentse gemeenteraad in verband met de intrekking van de erkenning van de Leuvense moskee Al Ihsaan.

De Herentse gemeenteraad besliste dinsdagavond meerderheid (N-VA, CD&V, Open Vld) tegen minderheid (Groen, sp.a, H21) om geen advies uit te brengen over de intrekking van de erkenning van de Leuvense Al Ihsaan -moskee. Het voorstel van de oppositie om een negatief advies te geven, werd verworpen.

Volgens Homans waren er heel zware aanwijzingen dat de moskee salafistisch onderwijs ondersteunde. De gemeenteraad besloot uiteindelijk om geen advies uit te brengen aangezien ze over onvoldoende informatie bezit om een deftig oordeel te vellen, staat te lezen bij ‘De Standaard’.

De oppositie was het daar niet mee eens. Jos Vandikkelen (Groen) nam geen blad voor de mond. “Zo zijn jullie medeplichtig aan depolariserende handelwijze van Homans.” 

De oppositiepartijen dienden samen nog een amendement in om de intrekking van de erkenning negatief te adviseren, te blijven kiezen voor dialoog, samenwerking en verbondenheid. Maar dat werd dan weer verworpen door de meerderheid.