Maggie De Block grijpt in nadat er een acuut gevaar is voor ons land: Vorig jaar alleen al 530 Belgen daardoor gedood

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Er duikt een acuut gevaar op in ons land. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) grijpt nu in.

We blijven in België veel te veel antibiotica gebruiken. Het verontrustende resultaat is dat steeds meer bacteriën resistent en dreigen we allerlei infecties niet meer te kunnen behandelen.

Eind november 2019 bracht de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tweehonderd stakeholders samen op een studiedag. Hun doel is een actieplan uit te werken hoe we de komende vijf jaar minder antibiotica kunnen gebruiken. Resistente bacteriën kunnen bovendien ook via het water of de bodem verspreid worden.

" Maggie De Block gaf ons de opdracht om een nieuw actieplan op te stellen"

“Mensen informeren over het probleem volstaat niet”, stelt Tom Auwers, voorzitter van de organiserende overheidsdienst en Belgisch vertegenwoordiger bij de WHO in Knack. "We merken dat het effect van sensibiliseringscampagnes tijdelijk is. Er zijn dus structurele ingrepen nodig. Er is wel een duidelijke afname van het antibioticagebruik, maar lang niet voldoende om een effect te hebben op de resistentie.”

“Daarenboven scoort België naar Europese normen niet op alle vlakken goed. De bevoegde minister, Maggie De Block (Open VLD), heeft ons gevraagd om een nieuw actieplan voor te stellen. We willen de lat daarbij voor iedereen hoog leggen.”