Politie merkt toch een verschil: "We willen vermijden dat mensen wat losser worden"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Meer dan een maand moeten we ons al aan de strenge coronamaatregelen houden. Ook al begint dit zwaar te wegen, toch is het belangrijk om de maatregelen op te volgen. Ziet de politie een evolutie tijdens de afgelopen weken?

"In onze zone zijn er wel enkelingen waartegen we hebben moeten optreden, maar we zijn heel blij dat een groot deel van de bevolking de maatregelen goed opvolgt", vertelt commissaris Sertan Içten van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen aan Redactie24.

"De algemende trend is dat de maatregelen goed worden nageleefd. We doen wel vaststellingen en we treden ook op. Sinds de start van de maatregelen staan wij op 242 pv's. Daaronder zitten zowel de samenscholingen als de niet-essentiële verplaatsingen."

Daarbij valt niet echt op dat het de jongeren zijn die de regels het vaakst overtreden. "De leeftijd van mensen die de maatregelen overtreden is heel gevarieerd bij ons. Het gaat zowel om veertigers en vijftigers als om jongeren. Afgelopen weekend troffen we nog 8 jongeren aan die waren samengekomen."

Sommige mensen uiten hun ongenoegen

De politie doet er alles aan om laskheid bij de bevolking te vermijden. "We willen vermijden dat mensen wat losser worden. Psychologisch kan het wel een effect hebben dat mensen na verloop van tijd wat losser met maatregelen gaan omspringen. Daarom communiceren we ook via sociale media en spreken we mensen aan tijdens patrouilles."

Sertan Içten merkt wel dat er nu meer gediscussieerd wordt. "De voorbije dagen werd er bij enkele gevallen toch wat meer gediscussieerd over de maatregelen zelf, terwijl we daar in het begin weinig van merkten. Mensen die het ongenoegen uiten en vragen hoelang het zal blijven duren, maar daar kunnen onze diensten natuurlijk ook geen antwoord op geven."

"We proberen altijd de context en het belang van de maatregelen goed uit te leggen. Het gebeurt wel dat mensen het niet eens zijn met de maatregelen, maar na het gesprek dat toch wel inzien dat het nuttig is."