Nog steeds geen verplichte inburgering: "Brussel is na Dubai de meest diverse stad ter wereld"

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay
Er is nog steeds geen nieuwe deadline in het vooruitzicht gesteld om inburgeringstrajecten in Brussel verplicht te maken. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Inburgering Bart Somers (Open Vld) in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op een vraag van Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA).

In Vlaanderen bestaat een verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers al sinds 2004. Eind vorige legislatuur sloten de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een samenwerkingsakkoord om inburgering ook in Brussel verplicht te maken.

De start van de verplichte inburgeringstrajecten was beloofd op 1 januari 2020, maar Brussels minister Alain Maron (Ecolo) stelde de inwerkingtreding voor onbepaalde duur uit wegens "praktisch onhaalbaar". Tot op heden heeft Vlaams minister Somers nog steeds geen nieuwe startdatum mogen ontvangen van Brussels minister Maron. Op 2 juni komen de verschillende betrokken partners samen in een stuurgroep. De tijdslijn zal daar besproken worden.

Nood aan doortastend inburgeringsbeleid 

"Onbegrijpelijk", stelt Tavernier. "Zo blijft de start van de verplichte inburgering maar verder opschuiven. We zijn nu al bijna vijf maanden na de initieel vastgelegde startdatum en nog steeds hebben wij op geen enkele manier zicht op hoe en wanneer de verplichte inburgering dan wél in voege zal treden. Het is cruciaal dat er zo snel als mogelijk een tijdslijn komt, zodat we de implementatie mee kunnen opvolgen."

Tavernier heeft er gezien de uitzonderlijke context van de coronacrisis begrip voor dat het GGC-college momenteel andere katjes te geselen heeft, maar stelt tegelijkertijd ook dat Brussels minister Maron zich niet achter het coronavirus mag verschuilen.

Tavernier drong er bij minister Somers op aan om blijvend de Vlaamse ongerustheid over de inwerkingtreding van de verplichte inburgering aan te kaarten. "Het dossier is echt te belangrijk om op de lange baan te laten schuiven. Brussel is na Dubai de meest diverse stad ter wereld en heeft echt nood aan een doortastend inburgeringsbeleid."