Waalse minister-president keldert voorstel van Weyts: “We hadden iets anders afgesproken”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Aan de Franstalige kant van ons land zijn ze totaal niet te spreken over de plannen van minister Ben Weyts voor het onderwijs.

Volgens de Waalse minister-president Pierre-Yves Jeholet heeft Weyts zich niet aan de onderling gemaakte afspraken gehouden. “Het stoort me een beetje dat men de Nationale Veiligheidsraad voor een voldongen feit wil plaatsen. We moeten allemaal verantwoordelijkheid tonen”, zegt Jeholet aan De Standaard.

Volgens Jeholet waren er afspraken gemaakt en worden die nu met de voeten getreden. “De Nationale Veiligheidsraad had beslist om de kleuterscholen niet te openen voor 8 juni. We waren het daar allemaal over eens en ook Vlaanderen zat toen mee aan tafel. Voor ons is het duidelijk: ze zullen niet heropenen voor 8 juni.”

Jeholet zegt nog dat op de Veiligheidsraad werd afgesproken dat de drie onderwijsministers van ons land zouden samenzitten met de experts van GEES om de versoepeling te bekijken. “Die vergadering heeft nog niet plaatsgevonden. Ik hoop dat ze er begin volgende week komt. Ik begrijp niet waarom er unilateraal van de regels wordt afgeweken. Aan Vlaamse kant werd soms al losjes omgesprongen met de regels, onder meer wat het respecteren van bubbels van 10 personen betreft. Die regel is er met een reden.”