Bart De Wever kondigt strenge maatregelen aan voor Antwerpen: Horeca, mondmaskerplicht en alcohol

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Bart De Wever heeft bijkomende maatregelen afgekondigd voor zijn stad Antwerpen. De burgemeester voert zes nieuwe regels in om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

"De situatie is helaas ernstig en vorige week heb ik besloten samen met diensten proactief al een aantal maatregelen te nemen. De stadsbrede en meertalige campagne over de op te volgen medische richtlijnen is al opnieuw opgestart."

"Daarnaast is er een mondmaskerplicht voor de grootste markten en wordt het heel sterk aanbevolen op drukke plaatsen een mondmasker te dragen. De lokale politie is ook al gestart met het controleren van drankgelegenheden op de regels. We gaan ook onze volle logistieke medewerking verlenen om bijkomende lokale contact tracing op te starten zodat we de besmettingshaarden veel sneller in beeld kunnen brengen", kondigt Bart De Wever aan.

De Antwerpse crisiscel is opnieuw bijgekomen om in totaal zes bijkomende maatregelen te nemen. Deze gaan in op zaterdag 25 juni.

Horeca

"De handhaving zal verstrengd worden. Er is de voorbije weken gesensibiliseerd om horeacauitbaters en klanten op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Er zijn reeds 3 horecazaken gesloten." De burgemeester zal bij ernstige overtredingen horecazaken zonder eerste verwittiging sluiten."

"We voeren een registratieplicht in voor onze horeca." Horecauitbaters moeten de contactgegevens van al hun klanten registreren. Op die manier kunnen mensen nadien desgevallend gecontacteerd worden.

Mondmaskerplicht

"We voeren een mondmaskerplicht in op alle Antwerpse markten en kermissen. De mondmaskerplicht geldt voor alle publiek toegankelijke ruimtes, tenzij men zit om te consumeren of bij statische activiteiten waarbij de afstand bewaard kan worden." Concreet zullen mensen die op café of restaurant naar toilet gaan, een mondmasker moeten dragen.

Alcohol delen en waterpijp

"We verbieden op gans het grondgebied hoogrisicovol consumptiegedrag. Dat is bijvoorbeeld het delen van alcoholische dranken of het gebruik van een waterpijp. We verbieden ook de verkoop van alcohol voor take-away tussen middernacht en zeven uur 's morgens."

10 personen

"Ten slotte blijven de regels voor evenementen gelden, maar worden samenscholingen zonder het in acht nemen van de afstandsregels en buiten het strikte gezinsverband, beperkt tot 10 personen op het openbaar domein."