Coronavirus: Zijn ziekenhuizen voorbereid op een tweede golf?

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De eerste golf van Covid-19-besmettingen is nog maar net achter de rug en de ziekenhuizen moeten zich alweer volop opmaken voor een tweede golf. Zijn ziekenhuizen nu beter voorbereid en klaar voor die tweede golf?

Wij trokken met deze vraag naar het ziekenhuis in Geel. Daar geeft men aan dat de situatie nu wel anders en beter is. Er werd veel geleerd uit de eerste golf. Men heeft een draaiboek opgesteld en men heeft nu voldoende beschermingsmateriaal.

"Op basis van de ervaring met de eerste golf hebben we een draaiboek opgesteld: hoeveel C19 patiënten kunnen we opvangen, hoeveel personeel kunnen we op welke plaatsen inzetten, hoeveel moeten we afschalen op andere plaatsen/afdelingen, enzoverder."

"We hebben ook een heleboel procedures uit de eerste golf. Er is continue afstemming met de huisartsen, woonzorgcentra, de eerstelijnszone, de regionale overheden en ook tussen de ziekenhuizen onderling, binnen ons netwerk ZNK", legt woordvoerder Josti Gadeyne uit aan Redactie24.

"Voor de rest is het zaak om alles dag per dag op te volgen. We krijgen veel input vanuit de woonzorgcentra en vanuit de triagecentra (huisartsen) over mogelijke besmettingen. We hebben steeds een voorraad voor 60 tot 90 dagen aan persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM’s) en geneesmiddelen."

Expertise bij personeel

"We zijn nu beter voorbereid op het vlak van PBM’s, we hebben een voldoende grote en constante voorraad. De samenwerking met de woonzorgcentra is ook beter nu, er is meer en betere afstemming."

"Er is natuurlijk ook de opgedane expertise bij ons personeel. Zij weten nu beter hoe om te gaan met Covid-19 en hoe zich te organiseren als ziekenhuis."

"Op netwerkniveau (ZNK) hanteren we dezelfde strategie voor Covid-19 testing, we verwerken de testen gemeenschappelijk."