Goed nieuws voor 750.000 Belgen: Hun pensioen zal hoger liggen

door: STS
Geld
Afbeelding bron: Pixabay

Er is goed nieuws met betrekking tot de pensioenen van zelfstandigen. Die zullen in de toekomst gelijk getrokken worden met die van werknemers.

Zelfstandigen konden tot dusver slechts rekenen op 70% van het pensioen van een werknemer, maar het federaal parlement heeft een wetswijziging goedgekeurd, waardoor een zelfstandige evenveel pensioen zal krijgen.

"Dit is een grote stap voorwaarts voor het sociaal statuut van de zelfstandigen", stelt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

"Dit zal voor meer gelijkheid tussen de verschillende statuten zorgen. Wij betreuren wel dat de wet pas vanaf 2022 ingaat en dat zij geen terugwerkende kracht heeft."