Aantal asielaanvragen neemt opnieuw sterk toe: "Regering-De Croo holt uitwijzingsbeleid verder uit"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Het aantal asielaanvragen is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen openbaar maakte.

Afgelopen maand werden in totaal 1.818 aanvragen geregistreerd. Dat is goed voor een stijging van 28 procent in vergelijking met februari. In vergelijking met januari gaat het om een stijging van 32 procent. 

Het aantal asielaanvragen in maart 2021 ligt weliswaar nog altijd lager dan in dezelfde maand van het piekjaar 2019, maar het overtreft ondertussen al wel het cijfer van maart 2018, een jaar waarin het totale aantal asielaanvragen fors de hoogte in ging.

In het licht van de nieuwste cijfers herhaalt het Vlaams Belang zijn pleidooi voor een dringende en dwingende ommekeer in het asiel- en migratiebeleid. 

"Terwijl maatregelen die een effect zouden kunnen hebben op de instroom, zoals een verstrakking van de regels voor gezinshereniging, uitblijven, heeft de regering-De Croo het reeds mank lopende uitwijzingsbeleid nog verder uitgehold", zegt Dries Van Langenhove.

"Dat het anders kan, werd aangetoond door een land zoals Denemarken. Dat land, dat inzake asiel gebonden is aan dezelfde internationale regels als België, zag het aantal asielaanvragen eerder dalen tot het laagste peil in twintig jaar."