Alexander De Croo gooit nieuw wapen in de strijd: "Vanaf mei massaal op inzetten"

door: STS
Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Premier Alexander De Croo (Open Vld) gaf na afloop van het Overlegcomité toelichting bij de genomen beslissingen. "Dit moet ons de mentale zuurstof geven om de maatregelen vol te houden", zei hij. Tegelijk kondigde hij aan dat vanaf mei er massaal zal ingezet worden op sneltests en zelftests.

"De time-out van vorige week was nodig omdat we toen cijfers kregen die ons deden twijfelen of we aan het begin stonden van een exponentiële curve in de ziekenhuisopnames. Intussen weten we dat die er niet gekomen is. We zien wel nog steeds een licht stijgende trend. Dat is een reden tot bezorgdheid, maar die stijging is in lijn met de modellen van de wetenschappers."

"Dat betekent dat we bijzonder voorzichtig moeten blijven. Het is in ieders voordeel dat we de situatie onder controle kunnen houden."

"Tegelijk zijn we ons zeer bewust dat er nood is aan perspectief. En dat na de lange maanden van aangehouden inspanningen, de mentale en fysieke last zeer groot is. Daarom heeft het Overlegcomité bekeken welke zo veilig mogelijke maatregelen we kunnen nemen. En dan gaat het voornamelijk om maatregelen die ons toelaten om buiten meer zaken te doen. Buiten is het veilig en verantwoord."

"We komen daarmee aan een mentale en fysieke nood tegemoet. De afspraak die me met elkaar willen maken, is: dat we met buiten meer toe te laten ook bijzonder voorzichtig blijven met het naleven van de maatregelen. Meer vrijheid is ook meer verantwoordelijkheid."

Sneltest en zelftest

De Croo gaf ook aan dat er vanaf mei massaal zal ingezet worden op sneltesten en zelftesten. Hij benadrukte ook het belang van vaccinaties. "Dat blijft cruciaal. Er is eigenlijk geen echt exitplan, het echte exitplan is het vaccinatieplan."