Arbeidseconoom streng voor politici: "22% van de 25-64-jarigen is niet op zoek naar een job"

door: MRO
Stijn Baert
Afbeelding bron: Photonews

Het aantal mensen zonder een job ligt erg hoog in ons land. En toch raken heel wat vacatures niet ingevuld. Arbeidseconoom Stijn Baert hekelt het politieke uitstelgedrag.

"De vele vacatures zijn op zich goed nieuws. Dat geeft aan dat de economie draait en biedt kansen op een beter inkomen voor de gezinnen en voor de staatskas", aldus professor Stijn Baert op Twitter.

Hij wijst met de vinger naar politici. "Het politieke uitstelgedrag in arbeidsmarkthervormingen is daarom doodzonde. We dreigen naar recordaantal gemiste kansen te gaan."

Er zijn heel wat mensen op arbeidsactieve leeftijd die niet werken en toch niet naar een job op zoek zijn. "De vijver waar werkgevers uit moeten vissen is 'n stuk kleiner dan in het buitenland. 22% van 25- tot 64-jarigen is noch aan het werk noch op zoek naar een job. In totaal gaat het om 1.3 miljoen inactieven."