Blijft onze sociale zekerheid wel betaalbaar? Na toename leefloners ook verdubbeling langdurig zieken

door: MRO
Bejaard - geld - pensioen
Afbeelding bron: Pixabay (archieffoto)

Terwijl de regering maatregelen tracht te nemen om de sociale zekerheid in België betaalbaar te houden, blijkt nu dat naast het aantal leefloners ook het aantal langdurig zieken gigantisch is toegenomen. Dit weegt enorm op de factuur van de sociale zekerheid.

Enkele dagen geleden kon u al lezen dat het aantal personen met een leefloon in België is verdubbeld op 20 jaar tijd, tot 157.000. Nu schrijft Het Laatste Nieuws dat ook het aantal langdurig zieken in 15 jaar tijd is verdubbeld.

Ons land telt nu meer dan 500.000 langdurig zieken en daarbij springen vooral het aantal 50-plussers en het aantal vrouwen in het oog. België doet het in deze andermaal bijzonder slecht want geen enkel land heeft zo veel langdurig zieken, volgens John Crombez, wetenschappelijk onderzoeker bij UZ Gent.

Het zadelt onze sociale zekerheid op met een factuur van bijna 11 miljard euro en dat bedrag zou nog verder stijgen. "Alle maatregelen die genomen zijn om de vergrijzing en sociale zekerheid betaalbaar te houden, worden weggeveegd door de kost van de langdurig zieken", aldus John Crombez in Het Laatste Nieuws.