Theo Francken slaat alarm over leeflonen: "Dit kan niet blijven duren"

door: STS
Theo Francken
Afbeelding bron: Photonews

N-VA-Kamerlid Theo Francken slaat alarm over de kost van leeflonen voor mensen met een buitenlandse nationaliteit.

"Die kost haalde in 2022 voor het eerst de kaap van een half miljard euro. Daarnaast verschaften de OCMW’s nog voor meer dan 400 miljoen euro steun aan niet-leefloongerechtigde inwoners met buitenlandse nationaliteit. Een record", klinkt het.

"België is het meest vrijgevige land van Europa. Dit kan niet blijven duren", besluit Francken.

"Onze sociale zekerheid is te genereus", vult zijn partijgenoot Tomas Roggeman aan. "Een persoon met gezinslast ontvangt 1.640 euro leefloon, exclusief groeipakket, huursubsidie, aanvullende steun en sociale tarieven allerhande."

"De Vivaldi-coalitie heeft van ons sociale vangnet een dikke matras gemaakt. Werkloosheid wordt massaal gesubsidieerd. Mensen krijgen meer als ze niet werken. Dat is de omgekeerde wereld."

"Zeker voor nieuwkomers schept dat extra drempels naar de arbeidsmarkt: in hun land van herkomst ligt het mediaaninkomen vaak onder het leefloon dat ze hier krijgen."