De krachtlijnen van de 7 Vivaldi-partijen: Zo moet de toekomst van België eruitzien

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert slaagde erin om de socialisten, liberalen, groenen en CD&V te overtuigen om de inhoudelijke onderhandelingen op te starten voor een Vivaldi-regering. Tijdens een persconferentie lichtte Lachaert de krachtlijnen toe waarop de zeven partijen willen inzetten.

"Er zijn een aantal prioriteiten voor de onderhandelingen die nu komen. Het project dat de partijen willen uitschrijven, is een project voor de komende 10 jaar om het land opnieuw op de rails te zetten. Om de hervormingen te bedenken en in gang te zetten."

Staatshervorming

"Ons land heeft een politiek systeem dat het afgelopen jaar geblokkeerd zat en dat is niet de eerste keer. Ons land zal structurele hervormingen nodig hebben. Niet enkel in de staatshervorming, maar ook in de politieke democratie zullen we hervormingen moeten doen."

Sociale zekerheid

"Een sterke sociale zekerheid en gezondheidszorg is een belangrijk uitgangspunt van het project dat alle partijen die rond de tafel zitten onderschrijven."

Economie en arbeidsmarkt

"Een performante economie en arbeidsmarkt met hervormingen in het komende decennium om te zorgen dat er volwaardige jobs zijn en dat er voldoende mensen zijn die werken om alles te kunnen financieren wat we aan sterke sociale zekerheid willen hebben."

Ambitieus klimaatbeleid

"Een ambitieus klimaatbeleid, we moeten een perspectief bieden in dit land naar 2030 op verschillende niveaus. Hervormingen van ons land, maar ook een economie die duurzaam is, die ambitieus klimaatbeleid uitstraalt."

Fiscale hervormingen

"Een transparante fiscaliteit. We zullen ook fiscale hervormingen moeten doorvoeren om ons belastingsysteem eenvoudiger, rechtvaardiger en transparanter te maken."

Veiligheidsbeleid versterken

"Heel belangrijk voor zo goed als alle partijen die deelnemen, is dat het veiligheidsbeleid wordt versterkt in ons land, dat we een efficiënte justitie kennen die op tijd vonnissen en arresten kan afleveren en een politie die slagkrachtig genoeg is om goed samen te werken met justitie."

Geloofwaardige begroting

"Dit alles zal gecombineerd moeten worden met een geloofwaardige begroting. Onze begroting is natuurlijk ontspoord, er is een gigantisch tekort op de begroting. Gedurende 10 jaar moeten we een traject maken om die staatsfinanciën gezonder maken. Dat zal gaan met een efficiëntere overheid en met een sterkere arbeidsmarkt."