Heel veel discussie en geen akkoord op het Overlegcomité over deze maatregel

door: MRO
Alexander De Croo na het Overlegcomité
Afbeelding bron: Photonews

Vrijdag besliste het Overlegcomité over enkele versoepelingen, vooral in de open lucht. Het was geen eenvoudige vergadering en over alvast één voorstel kon men geen akkoord bereiken: de heropening van de terrassen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakte duidelijk dat de Vlaamse regering heeft gepleit om de terrassen te heropenen vanaf 1 april. Het werd uiteindelijk 1 mei.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bevestigde in De Zevende Dag dat zijn partij eveneens heeft gepleit voor een heropening op 1 april. "De Vlaamse regering wilde dat de terrassen dan open zouden gaan. De MR wilde dat ook, maar er was geen consensus."

Georges-Louis Bouchez wil niet uitsluiten dat de terrassen alsnog voor 1 mei zullen openen. "Op het volgende Overlegcomité zullen we de maatregelen moeten evalueren. De terrassen moeten ten laatste op 1 mei opengaan", zei hij fijntjes.