Petra De Sutter: "Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op dit voordelig tarief"

door: STS
Petra De Sutter
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) stelt vast dat veel mensen die recht hebben op een sociaal tarief voor internet daar geen gebruik van maken.

"In 2021 grepen veel mensen naast dit sociaal tarief. Omdat hun abonnement werd aangepast, omdat hun aanvraag maar niet in orde kwam, of omdat ze simpelweg niet wisten dat ze er recht op hadden", zei de ombudsman voor Telecom op Radio 2.

"De wet die dat sociaal tarief regelt, dateert van 1982. We zijn bezig met die te vernieuwen, we zijn het sociaal tarief aan het hervormen. Ik denk ook dat het geautomatiseerd moet worden", reageerde Petra De Sutter op dezelfde radiozender.

"Als het een recht is, moeten mensen dat weten en dat gemakkelijk kunnen verwerven. En niet aan het lijntje gehouden worden en de weg niet vinden in de administratieve molen."

"Nu genieten slechts 215.000 gezinnen van een sociaal tarief, terwijl we weten dat er eigenlijk 600.000 mensen recht op hebben. Dus er zijn 400.000 mensen die er recht op hebben en het niet krijgen. Dat kan natuurlijk niet."

Wie heeft er recht op?

"Mensen met een handicap, mensen die moeilijk kunnen spreken en een groep mensen met een heel laag pensioen. Wij denken dat dit moet uitgebreid worden naar mensen met een laag inkomen in het algemeen."

"De prijzen voor internet zijn niet goedkoop in ons land. Veel mensen kunnen dat niet betalen, en internet wordt toch meer en meer een basisrecht. We moeten er alles aan doen om iedereen die toegang tot het internet te geven", aldus De Sutter.

Volg het nieuws via de gratis app van Redactie24