Van Quickenborne is het kotsbeu en grijpt in: "Zij vallen de hele samenleving aan"

door: STS
Vincent Van Quickenborne
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft besloten om de strafverzwaring voor geweld ten aanzien van de politie versneld in te voeren.

Dit werd al vastgelegd in het nieuwe Strafwetboek, maar dat zal pas twee jaar na de goedkeuring door het parlement in werking treden.

Het dodelijke geweld tegen een politieman in Schaarbeek heeft de minister doen besluiten om dit luik van het Strafwetboek al in te voegen in het huidige Strafwetboek. "Zodat de strafverzwaringen sneller van toepassing zullen zijn", klinkt het.

"Indien het basismisdrijf bijvoorbeeld bestraft wordt met een straf tussen 3 en 5 jaar celstraf (niveau 3), zullen dezelfde feiten ten aanzien van een politieambtenaar bestraft worden met straffen tussen 5 en 10 jaar celstraf (niveau 4). Dit geldt als een ernstig signaal naar geweldplegers."

"Deze verplichte strafverzwaring wordt ook uitgebreid naar feiten van foltering en onmenselijke behandeling ten aanzien van politiemensen. Onder onmenselijke behandeling vallen feiten die psychisch leed veroorzaken zoals bijvoorbeeld ernstige bedreigingen."

"Doodslag op iemand van de politie wordt aanzien als een verzwaard misdrijf en gelijkgeschakeld aan moord."

De strafverzwaring geldt ook voor geweld tegen bijvoorbeeld mensen die aan het onthaal werken bij de politie, en tevens wanneer iemand van de politie in zijn vrije tijd wordt aangevallen omdat hij of zij politieambtenaar is.

"Wie politiemensen viseert vanwege de functie die zij uitoefenen, valt daarmee de hele samenleving aan. Daar moeten we streng tegen optreden", aldus Van Quickenborne.