Fiscale hervorming zal ons voetbal drastisch veranderen

door: CDC
geld in voetbal
Afbeelding bron: Photonews

De regering is volop bezig met de hervorming van de fiscale wetgeving rond sportclubs. Er is een voorontwerp in de maak die de belastingvoordelen helemaal herziet. De impact zal groot zijn.

De krant De Morgen kon het voorontwerp van de fiscale hervorming inkijken. Het zouden vooral de topclubs zijn die het meeste nadeel zouden lijden van de veranderingen. 

De overheid kiest voor het afbouwen van subsidies voor dure spelers en Europese successen en zet in op de basiswerking. De voordelen worden gericht op zaken zoals jeugdwerking en nieuwe sportinfrastructuur, zoals een stadion.

Het belastingvoordeel voor dure spelerslonen wordt serieus aangepakt. Sportclubs zullen nog maximaal vier miljoen euro belastingkorting op de lonen kunnen genieten. Verwacht wordt dat toppers minder snel zullen komen naar en sneller vertrekken uit België.