Leefbaar Sint-Andries nu al in beroep tegen omgevingsvergunning nieuw stadion Club Brugge: "Dit is waanzin"

door: CDC
stadion club brugge

Gisteren ondertekende de Vlaamse regering de omgevingsvergunning van een nieuw stadion voor Club Brugge. Een historische mijlpaal en blauwzwart is in de wolken. Maar boze buurtbewoners denken daar anders over. Zij kondigen aan in beroep te gaan tegen de beslissing. 

De actiegroep Leefbaar Sint-Andries kondigt het nieuws via hun website aan. Volgens hen laat dit "duidelijk zien dat de commerciële en politieke belangen zwaarder wegen dan de leefbaarheid in onze stad." Dezelfde actiegroep diende in mei al een bezwaarschrift in bij het omgevingsloket. Die werd echter weerlegd.

Dat weerhoudt de actiegroep niet op opnieuw hetzelfde aan te halen. "Wij gunnen Club Brugge een nieuw stadion maar op een geschikte locatie buiten de stad. Ieder weldenkend mens verstaat immers dat een stadion met deze omvang niet in een woonkern hoort."

Een nieuw stadion met 16.600 bijkomende plaatsen op dezelfde locatie is volgens hen "absolute waanzin." Daarom stappen ze nu naar het gerecht. Het is maar de vraag in hoeverre dat een kans op slagen heeft, aangezien ook de MER al werd goedgekeurd in augustus.