Goed nieuws voor wie pensioen of uitkering krijgt... en ook voor wie werkt

door: MRO
Bejaard - geld - pensioen
Afbeelding bron: Pixabay (archieffoto)

Er is goed nieuws voor wie een pensioen of een uitkering krijgt. Zowel de pensioenen als verschillende uitkeringen worden vanaf vandaag, 1 juli, verhoogd. Maar er is meer: ook de werkbonus wordt verhoogd.

Voor het minimumpensioen gaat het om een stijging van 2 procent. Dit betekent voor een alleenstaande een stijging met ongeveer 32 euro. Wie een invaliditeitspensioen krijgt of gepensioneerde mijnwerkers zien hun pensioen stijgen met 2,5 procent.

Wie werkloos is, zal maandelijks meer ontvangen. De minimumuitkering voor volledig werklozen stijgt met 1,3 procent. Wie tijdelijk werkloos is, ziet zijn minimumuitkering stijgen met 3,5 procent. Ook de uitkering voor ouderschapsverlof stijgt. 

Werkbonus

Verder versterkt de federale regering ook de werkbonus voor mensen met lage lonen vanaf 1 juli. Mensen met een lager loon ontvangen een hoger nettoloon door de vermindering van de persoonlijke bijdragen. Het bedrag van de werkbonus is afhankelijk van het brutoloon.