Doemscenario duikt op: "90.000 doden per jaar door hittegolven"

door: STS
hitte hittegolf zomer warmte temperatuur
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Het Europese Milieuagentschap EEA waarschuwt in een rapport voor de dodelijke gevolgen van hittegolven in Europa.

"Ongekende hittegolven - zoals we die dit jaar gezien hebben - vormen de grootste directe klimaatgerelateerde gezondheidsbedreiging voor de Europese bevolking", luidt het.

"Europa warmt snel op. De duur en intensiteit van hittegolven die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid nemen toe. Ze zullen onder elk klimaatscenario substantieel toenemen in Europa, vooral in het zuiden."

"Hitte-gerelateerde overlijdens zijn sinds het begin van de 21ste eeuw aan het toenemen in Europa, vooral in het zuiden. In een scenario waarbij de aarde 3 graden opwarmt, zouden zonder aanpassingsmaatregelen jaarlijks 90.000 Europeanen kunnen sterven aan extreme hitte."

"Om de gezondheidseffecten van hitte te verminderen, is de invoering van verschillende oplossingen vereist, waaronder doeltreffende hitteplannen voor de gezondheid, de vergroening van steden, de klimaatbestendigheid van gebouwen en de wijziging van werktijden en werkomstandigheden."

"Ingrepen moeten prioriteit geven aan kwetsbare groepen (zoals ouderen, kinderen, mensen met een zwakke gezondheid en werknemers in de buitenlucht) en faciliteiten (zoals ziekenhuizen en scholen), alsook aan mensen die in het bijzonder aan hitte worden blootgesteld."