Gezinsbond hekelt harde maatregel van Vlaamse regering: “Heel zwaar om te dragen voor gezinnen die in armoede leven”

bron: Het Laatste Nieuws
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De Vlaamse regering besliste om te besparen op de kinderbijslag. In totaal zal er 108 miljoen bespaard worden.

De Gezinsbond is vooral boos omdat over die maatregel met geen woord gerept is in het Vlaamse regeerakkoord. "Men sprak enkel over efficiëntiewinsten in de organisatie van de uitbetaling", aldus specialist gezinsinkomen Yves Coemans van de Gezinsbond in Het Laatste Nieuws.

“Het zijn vooral de grote gezinnen met drie kinderen of meer die getroffen worden. Zij verliezen de indexering vanaf het derde kind én krijgen ook te maken met een tragere indexering voor de andere kinderen. Voor grote gezinnen die nu al in armoede leven of moeilijk rondkomen, is dit zwaar om dragen."

Tags jambon i