Minister Maggie De Block gaat streng optreden tegen asielzoekers die misbruik maken van het systeem: Dit gaat ze doen

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De opvangcentra in ons land zitten op dit moment overvol. De situatie begint hoe langer, hoe meer onhoudbaar te worden.

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) beseft dat er dringend iets moet gebeuren. Ze heeft dan besloten om in te grijpen na overleg met Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Het Laatste Nieuws schrijft dat ze zijn overééngekomen om strenger op te treden tegen wie misbruik maakt van de asielprocedures. Er dienen zich bijvoorbeeld regelmatig mensen aan die ook al asiel hebben gekregen in een ander land. Ze reizen toch door naar België, in de hoop dat ze hier nog kunnen genieten van onze sociale bescherming.

‘Deze mensen krijgen uiteindelijk zelden asiel in België: tijdens de procedure merkt men immers dat ze al ergens anders asiel hebben gekregen’, schrijft de krant. ‘Maar voor dat opgemerkt wordt, hebben ze wel de hele tijd - inclusief eventuele beroepsprocedures - recht op bed, bad en brood: op een plaats in de opvang dus.’

Er is ook een regel die stelt dat asielzoekers een aanvraag moet indienen in de eerste EU-lidstaat waar de persoon in kwestie. Sommigen komen aan Griekenland, maar reizen gewoon door naar ons land zonder daar asiel aan te vragen. 

Zij zullen dus ook geen opvang krijgen in België. "Zij hebben al een recht op verblijf en sociale bescherming in een ander land", aldus De Block. "Zo kunnen we de echte nieuwkomers een opvangplaats garanderen tijdens de wintermaanden."