"Politie is de laatste dam tegen chaos en geweld in Brussel en die dam dreigt het te begeven"

bron: Facebook @VSOAPolitie
door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Politici veroordelen het geweld tegen agenten dat te zien is op een filmpje dat politievakbond VSOA deelde. Minister-president van het Brussels gewest, Rudi Vervoort, noemt dit 'onaanvaardbaar'.

Terwijl agenten iemand in Anderlecht arresteren die een ernstig misdrijf pleegde, worden ze geschopt en geslagen door jongeren die zich rondom hen verzamelen. 

“Bij voorgaande rellen hebben we gezien dat sommigen dit nog altijd als uitzonderlijk beschouwen, of minimaliseren", klinkt het bij de politievakbond.

Intussen veroordelen politici de feiten. "Aanvallen op politieagenten zijn onaanvaardbaar. Ik veroordeel elke vorm van geweldpleging tegen en elke aantasting van de ordediensten. Ik betuig mijn volledige steun aan de agenten die bij de uitvoering van hun functie aangevallen werden", klinkt het bij Rudi Vervoort.

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, verwoordt het als volgt: "Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden. Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect." 

Mathias Vanden Borre (N-VA), volksvertegenwoordig in het Brussels parlement, luidt de alarmbel. “De politie is soms letterlijk de laatste dam tegen chaos en geweld in Brussel, en die dam dreigt het te begeven. Het respect voor de ordediensten moet worden hersteld en de politiek moet de juiste signalen sturen."