Gouverneur Nationale Bank heeft geen vrolijk nieuws

door: MRO
Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, hoopt dat er geen nieuwe nationale lockdown zal moeten komen. Dat zou volgens hem een ramp voor onze economie zijn.

Het wordt belangrijk om nieuwe besmettingshaarden snel op te sporen en dan lokaal de nodige maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan.

"Een tweede golf zou een ramp voor onze economie zijn. We moeten zeer snel tussenkomen als we zien dat er een besmetting is op lokaal niveau om te vermijden dat we opnieuw op nationaal niveau in lockdown moeten gaan", stelt Pierre Wunsch bij Terzake.

Verder laat hij ook optekenen dat de overheid op termijn ook de vinger op de knip zal moeten houden.

"We zullen er op een zeker moment over moeten beginnen nadenken hoe we kunnen landen wat de overheidsfinanciën betreft. Er is geen geld. Integendeel, men zal moeten besparen. Maar niet te snel omdat we wat tijd moeten geven aan de economie om zich te kunnen herstellen."