“We gaan keuzes moeten maken en het geld niet over de hele maatschappij verspreiden”

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De coronacrisis heeft een gigantische impact op de economie. Het gat in de Belgische begroting is een flink stuk groter geworden. Econoom Ivan Van de Cloot benadrukt dat het essentieel is om nu de juiste investeringen te doen.

“We gaan keuzes moeten maken en het geld niet zomaar over de hele maatschappij verspreiden. Dit is belangrijk in functie van het heroriënteren van de economie. Je moet snel gaan van breed en ongedifferentieerd investeren van budgettaire middelen naar veel slimmere en gerichte investeringen en daar zijn we in België al vrij laat mee.”

“We zijn goed defensief, om een schok te bufferen, maar we zijn slecht in het geweer van schouder veranderen en naar een offensieve strategie gaan. Vanaf je die overstap maakt van ongedifferentieerd geld injecteren in steun naar selectievere investeringen, dan heb je ook een visie nodig over de wereld na corona”, zegt Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij denktank Itinera, aan Redactie24.

Welke die slimme investeringen kunnen zijn? “Er zijn bepaalde sectoren die zich zullen moeten aanpassen aan de wereld na corona en het heeft geen zin om nu geld uit te geven aan het uitstellen van die noodzakelijke aanpassingen.”

Digitalisering

“De toekomst zal voor een stuk met digitalisering te maken hebben, we zullen meer thuis werken, we zullen voorzichtiger zijn met massabijeenkomsten en lange verplaatsingen. Investeringen in de digitalisering zijn dus nodig.”

Strategische maakindustrie

“De globalisering was doorgeschoten en dat moeten we bijstellen. We zijn te afhankelijk en te kwetsbaar geworden door te veel afhankelijk te zijn van een land als China bijvoorbeeld. We hebben de globalisering nodig, maar we gaan wel een stuk in vraag stellen door onder meer na te denken over wat is de strategische maakindustrie, welke zaken zijn te belangrijk om ver van huis te moeten importeren."

"Dat zal ook investeringen vergen in het herlokaliseren van bepaalde activiteiten dichter bij huis. Hierbij denken we onmiddellijk aan geneesmiddelen en medisch materiaal.”

Groene economie

“De groene economie zal een deel van onze toekomst zijn, de circulaire economie, de biotechnologie. Je moet keuzes maken als je investeert. Je moet daarbij vertrekken van waar je al sterker in bent.”