Opgepast met erfenis: "Dan zou het weleens een vergiftigd geschenk kunnen zijn"

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay
Door een bepaald wetsartikel is het mogelijk dat een erfgenaam belastingen moet betalen op "het vermoeden van eigendom" van de overledene.

Indien een overledene enkele jaren voor zijn dood bijvoorbeeld een huis verkocht, dan zal de Vlaamse Belastingdienst ervan uitgaan dat het bedrag dat hij ontving, nu bij zijn dood nog steeds in het vermogen aanwezig is.

Op dat bedrag moet u dan erfbelasting betalen. Het is vooral opletten wanneer men de overledene jarenlang niet gezien heeft en u daardoor geen zicht heeft op de situatie. Dan zou de erfenis wel eens een vergiftigd geschenk kunnen worden.

"Ik noem dat het meest verwerpelijke wetsartikel uit de fiscaliteit", zegt fiscaal expert Michel Maus daarover in Het Laatste Nieuws. "U zal belast worden op het 'vermoeden van eigendom'. U zal met andere woorden belast worden op uw onwetendheid."