Stevige kritiek op Tinne Van der Straeten: "Ze hield dat achter, straf hoever ze wil gaan"

door: STS
Tinne Van der Straeten
Afbeelding bron: Photonews

De PVDA stelt dat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een negatief advies van energieregulator CREG over de subsidies voor gascentrales achterhield.

"Eind januari liet de federale energieregulator CREG zich in een advies aan minister Van der Straeten opnieuw vernietigend uit over het subsidiemechanisme CRM voor de bouw van nieuwe gascentrales. Het advies werd echter pas afgelopen vrijdag vrijgegeven, precies een week nadat het parlement de CRM-wet goedkeurde", klaagt de PVDA aan.

"De minister heeft het parlement gewoon buitenspel gezet en belangrijke informatie voor het debat achtergehouden", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. "Straf hoever de groene minister blijkbaar wil gaan om die subsidies voor de bouw van vervuilende gascentrales aan energiemultinationals als Electrabel & co er toch maar door te duwen".

"Het is duidelijk dat de minister gewacht heeft totdat het parlement de CRM-wet goedkeurde, vooraleer ze dit vernietigend advies vrijgaf" klaagt Thierry Warmoes aan. "Wat is eigenlijk nog het nut van een energieregulator, als de gefundeerde adviezen telkens weer opnieuw genegeerd worden?"