Bewezen: Verkeersboete is niet de beste aanpak

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Een verkeersboete is niet de beste oplossing, dat blijkt uit een onderzoek van het Vias institute. Het percentage recidivisten ligt 41% lager bij verkeersovertreders die een vorming moeten volgen in vergelijking met overtreders die een klassieke straf zoals een geldboete of verval van recht tot sturen krijgen. 

In een nieuwe studie heeft Vias institute nagegaan wat het effect is van de vormingen die veroordeelde verkeersovertreders opgelegd krijgen. Zeer specifiek werd onderzoek verricht naar het effect van deze alternatieve leermaatregel voor mensen die een cursus volgden nadat ze betrapt waren met te veel alcohol achter het stuur.

In totaal is 51% van alle overtreders hervallen tijdens de onderzochte periode. Van degenen die een klassieke straf kregen pleegde 63% opnieuw strafbare verkeersfeiten. Bij de groep overtreders die een cursus volgden was dat maar 37%.

Dit betekent dat bestuurders die een vorming hebben gevolgd gemiddeld 41% minder recidive kennen dan zij die een klassieke straf kregen opgelegd.

Bestuurders die een klassieke straf krijgen hervallen bovendien sneller. Zo is na 1000 dagen na hun veroordeling ongeveer 25% van de bestuurders die de vorming volgde hervallen, terwijl dit ongeveer 50% bedraagt voor de bestuurders die een klassieke straf kregen opgelegd.

De impact van de vormingen is het grootst op personen die een blanco strafblad hebben. Daar stellen we de grootste daling vast op de kans om te hervallen. Voor mensen die al eerdere veroordelingen hebben, is de impact minder uitgesproken.