Interessante theorie: "Dan zou iedereen in de rij staan om elektrische wagen te kopen"

door: STS
laadpaal voor elektrische wagen
Afbeelding bron: Pixabay

Klimatoloog Niels Souverijns denkt dat veel mensen om één bepaalde reden nog sceptisch tegenover de klimaatverandering staan. "Omdat ze vrezen dat hun welvaart in het gedrang komt."

"Wat de klimaatopwarming betreft zie je vaak twee soorten reacties op sociale media. Enerzijds de echt ridicule reacties die de basisfysica gewoon onderuit halen, wat natuurlijk jammer is", zei Souverijns in 'Terzake'.

"Maar er zijn ook heel veel mensen die sceptisch naar de klimaatopwarming kijken, net omdat ze verwachten dat de maatregelen die we gaan moeten nemen om de klimaatopwarming te stoppen hun welvaart in het gedrang zouden kunnen brengen. Het is logisch dat dat weerstand oproept bij de mensen."

"Dan moet ik altijd terugdenken aan een quote die ik een tijdje geleden hoorde: mensen willen wel graag veranderen, maar mensen willen niet moéten veranderen."

"Van dat moeten zouden we een beetje af moeten. Neem dit voorbeeld: in 2030 moéten alle wagens elektrisch of CO2-neutraal zijn. Als ze die wet nu hadden aangepast en hadden gezegd: we streven ernaar dat elektrische auto's in 2030 goedkoper zullen zijn dan wagens op fossiele brandstoffen, dan zou iedereen in de rij staan om die elektrische wagen te kopen."