Premier De Croo en minister Verlinden klinken fors na nieuw geweld tegen agenten

door: MRO
Annelies Verlinden - Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Bij een controle in Elsene keerden jongeren zich tegen de politie. Ze schopten en sloegen de agenten. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) spreken forse taal.

"Geweld tegen politiemensen is niet aanvaardbaar. Nooit. Zij staan in voor onze veiligheid en in deze coronatijden ook voor onze gezondheid. Daarom kiest de regering voor nultolerantie. Strafbare feiten moeten altijd vervolgd worden", maakt premier De Croo duidelijk.

"Gebrek aan respect voor mensen die zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid is uit den boze. Ik wens de politiemensen die gisteren gewond zijn geraakt bij een coronacontrole in Elsene een spoedig herstel toe”, aldus minister Annelies Verlinden

“Het incident dat zich heeft voorgedaan is onaanvaardbaar. Geweld kan nooit getolereerd worden, en al helemaal niet als het gepleegd wordt tegen leden van de politie- of hulpdiensten.”

"In de beleidsverklaring Binnenlandse Zaken, die ik donderdag neerlegde in het Parlement staat dat we streven naar een nultolerantie voor geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. Ik engageer mij daar ook 100% voor”, zegt minister Verlinden.