'Strengere aanpak voor langdurig werklozen in ons land op komst: Gemeenschapsdienst voor hen'

bron: Het Laatste Nieuws/De Tijd
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Er lijkt een strenge aanpak in de lucht te hangen om de werkloosheid in ons land tegen te gaan. Dat staat te lezen in 'De Tijd'.

Informateur Bart De Wever (N-VA) stelde als doel in zijn startnota om 120.000 Vlamingen extra aan de slag te krijgen om tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent te komen. Als hij dat wil bereiken, moeten er wel extra maatregelen komen.

Zo leggen de onderhandelaars van de Vlaamse regering de laatste hand aan een waslijst van maatregelen die werklozen aanspoort om toch op zoek te gaan naar een job. Verder werken ze ook aan maatregelen om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Gemeenschapsdienst
Zo komt er allicht ook gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen. De federale regering-Michel creëerde daarvoor in 2018 het wettelijke kader, maar toen wilden de deelstaten daar niet van weten. Daar komt nu verandering in.

De VDAB zou de mogelijkheid krijgen om wie langer dan twee jaar werkloos is op gemeenschapsdienst te sturen bij een stad of gemeente. De voorwaarde is wel dat de opgelegde taken nuttig genoeg zijn om ervaring op te doen. Momenteel komen daar zo'n 60.000 mensen voor in aanmerking. Als ze opgeroepen worden door de VDAB, mogen ze niet weigeren.