Opmerkelijke cijfers over onderwijs in België: Zeer groot verschil tussen leerlingen in Vlaanderen en Wallonië

door: MRO
Er zijn bijzonder grote verschillen in de resultaten die leerlingen behalen in Vlaanderen en Wallonië. Dat blijkt uit de resultaten van PISA-onderzoeken voor wiskunde, wetenschappen en leesvaardigheid.

PISA test de leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarigen. Dit is een vergelijkend onderzoek op initiatief van de OESO.

Uit de resultaten van 2018, die professor Wouter Duyck op Twitter deelt, blijkt dat Vlaanderen voor elk onderdeel hoger scoort dan het OESO-gemiddelde. Daarnaast blijkt ook dat de resultaten zwak zijn voor Wallonië. 

Leerlingen uit de Franstalige gemeenschap presteren op alle onderdelen opvallend minder goed dan de Vlaamse leerlingen en op wetenschappen en leesvaardigheid zelfs minder goed dan het OESO-gemiddelde.