Kathleen Van Brempt haalt fors uit naar N-VA en Vlaams Belang: “Verspreiden kwaadwillig desinformatie”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
SP.A-politicus Kathleen Van Brempt heeft het intussen wel gehad met N-VA en Vlaams Belang. Ze wil dan ook iedereen laten weten wat -volgens haar- die partijen echt van plan zijn.

Op haar Twitter legt Kathleen Van Brempt uit dat ze er zeker van is dat N-VA en Vlaams Belang de huidige pandemie aan het misbruiken zijn om hun uiteindelijke doel te bereiken: de bevolking opjutten tegen de Europese Unie.

"Wat N-VA, maar ook Vlaams Belang nu doen, is bewust en kwaadwillig desinformatie verspreiden en daar een xenofobe saus overgieten, met de bedoeling misbruik te maken van een pandemie om de bevolking op te jutten tegen de Europese Unie.”

“Waar gaat het dan wél over? Sinds 2003 heeft de EU een Europees Nabuurschapsbeleid ontwikkeld met 16 nabijgelegen landen in het oosten en het zuiden van de Unie. Bedoeling was om deze buurlanden bij te staan om zo de stabiliteit en de veiligheid in de regio te kunnen verzekeren.”

Apart budget
“Het nabuurschapsbeleid wordt gefinancierd met een apart budget, het zogenaamde Europees nabuurschapsbudget, dat in de begroting van 2014 tot 2020 15,4 miljard euro bedraagt. Die middelen moeten bijdragen tot het versterken van democratie & rechtsstaat, tot goed bestuur & de ondersteuning van het middenveld in onze directe buurlanden. Maar bijvoorbeeld ook ontwikkelingshulp, bestrijding van armoede, plattelandsontwikkeling & de strijd tegen klimaatverandering.”

"De buurlanden krijgen dat geld ook niet zomaar, ze moeten daarvoor projectaanvragen indienen, die ook moeten goedgekeurd worden. Wat de EU beslist heeft, is dat de reeds toegezegde middelen uit dat nabuurschapsinstrument OOK mogen gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus. Daar gaat het over en énkel en alleen daar gaat het over. Neen, er worden dus geen honderden Europese corona-miljoenen naar Marokko gestuurd. Maar sommige nationalisten maken u dat uiteraard graag wijs.”