Steven Van Gucht ziet het virus krimpen: “Willen het op deze manier doen uitdoven”

door: PMN
Het coronavirus is ons land aan het krimpen. Steeds minder mensen worden besmet en ook het aantal mensen op intensieve zorgen vermindert.

Steven Van Gucht ziet dit ook aan het reproductiegetal. “Dat is het getal dat laat zien hoeveel andere mensen iemand die het coronavirus al heeft, kan besmetten. Als we niets gedaan hadden, zou dat aantal tussen de 2 en 3 gelegen hebben. Dan zou het virus massaal andere mensen kunnen besmetten.”

“Door de maatregelen is het nu 0,8. Dat is heel belangrijk want wanneer het cijfer kleiner is dan 1, krimpt de epidemie. Hopelijk kunnen we zo op termijn het virus uitdoven.”

“Ik hoop niet dat er een nieuwe piek aankomt door het paasweekend. Zolang we de maatregelen blijven volgen, is er geen probleem. Belangrijk wel dat we alles wat we nu doen binnen twee weken pas in de cijfers zien. Maar ik verwacht niet dat we niet dat we nog een nieuwe piek gaan krijgen."

“Wat we nog zien in de cijfers is dat de gemiddelde leeftijd in de ziekenhuizen oploopt. Zijn meestal mensen uit de woon-zorgcentra die nu opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat is ook enige tendens die we zien. We moeten ons met z’n allen solidair gedragen. De verspreiding van het virus kunnen we niet beperken. De verspreiding gebeurt wel veel trager dan als we niets zouden gedaan hebben. Hoe minder mensen nu nog besmet worden, hoe moeilijker het zal worden voor het virus.”