Dit zijn alle details over het gebruik en de aanvraag van de 12 gratis treinritten

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De ministerraad heeft vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met maatregelen in verband met de gratis 12-trajecten-pass. Dit zijn de details over de voorwaarden, de aanvraag en het gebruik van de gratis treinritten.

Het product zal de vorm aannemen van een pass op naam en op aanvraag. Hij wordt ter beschikking gesteld aan elke persoon die meer dan 12 jaar in België woont die er een aanvraag voor indient.

De gratis pass bevat 12 ritten voor het binnenlands spoorwegnet en is bruikbaar vanaf 17 augustus 2020 tot en met 28 februari 2021, aan een ritme van twee ritten per maand. Deze ritten mogen enkel plaatsvinden na 9 uur ’s morgens tijdens de week en in de maand augustus niet in het weekend.

Enkel online aanvragen

Geïnteresseerden kunnen de pass enkel aanvragen via een webformulier en dus niet aan het loket in het station. Op die manier wil men een te grote toestroom aan de loketten vermijden.

De pass wordt dan via de post opgestuurd naar het thuisadres van de aanvrager. Een pass aanvragen is mogelijk tot en met 30 september 2020