Koning Filip doet straffe uitspraak over ons land tijdens receptie

bron: HLN
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Koning Filip hield vandaag zijn nieuwjaarstoespraak op de receptie voor de autoriteiten in het paleis. Daar kwam de koning met een straffe uitspraak over ons land.

“We zijn een bevoorrecht land”, zegt de koning duidelijk. Zijn toon is opvallend positief. Volgens Filip gaat het erg goed met België. “Nu België en Europa opnieuw een krachtiger economische groei kennen, is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt. We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving. Daarbij verdient een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijzondere aandacht.”

De toekomst voor België ziet er volgens Filip rooskleurig uit, al staan we in deze tijd ook voor grote uitdagingen zoals Trump, de klimaatopwarming en robots. “Die uitdagingen zijn met name het gevolg van de verscherpte geopolitieke spanningen in de wereld, de opwarming van de aarde waar men niet meer naast kan kijken of de zeer diepgaande revolutie die de intrede van de artificiële intelligentie met zich brengt.”