Grote verandering voor wie een factuur niet op tijd betaalt: Dit moet je weten

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Sinds 1 september is er iets veranderd wat betreft onbetaalde facturen. De eerste herinnering voor een onbetaalde factuur die je als consument krijgt van een onderneming moet voortaan gratis zijn.

"Vanaf nu is de eerste herinnering die een onderneming naar een consument voor een onbetaalde factuur stuurt, gratis als de overeenkomst op of na 1 september 2023 werd afgesloten", legt de FOD Economie uit.

"Voor contracten die voor die datum zijn afgesloten, geldt een overgangsperiode tot 1 december 2023."

"Maar als het gaat over een overeenkomst met een regelmatige levering van goederen of diensten (bijvoorbeeld een jaarabonnement op een krant met maandelijkse betaling, enzovoorts) dan is een gratis herinnering beperkt tot drie keer per jaar."

"Van zodra je als consument voor een vierde factuur een herinnering ontvangt, dan kan je gevraagd worden om vergoeding te betalen. Die is maximaal 7,50 euro, plus de portokosten die gelden op het moment van verzending."

Interesten

Ook nieuw is dat vergoedingen en interesten beperkt worden. "Vanaf de eerste herinnering heb je minimaal 14 kalenderdagen de tijd om je schuld te betalen. Tijdens die periode mogen geen kosten of interesten worden aangerekend."

"Betaalde je na de periode van 14 dagen de factuur nog steeds niet, dan kan de onderneming jou een tweede herinnering sturen. Daarin kan wel onder bepaalde voorwaarden een vergoeding en interest voor te late betaling aangerekend worden."