Vlaams Belang noemt het "ontluisterend": "Weer in het nadeel van de Vlamingen, die uitgelachen worden"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang noemt het "ontluisterend" hoeveel personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën Franstalig zijn. Bovendien blijkt minder dan de helft van deze groep in het bezit te zijn van de juiste taalbrevetten.

"Van de 2.737 personeelsleden van de FOD Financiën met als ambtsgebied Brussel, is maar liefst 56% Franstalig. Minder dan de helft onder hen is in het bezit van de nodige taalbrevetten. Ontluisterend", vindt Barbara Pas, VB-fractievoorzitter in de Kamer. Zij vroeg de cijfers op bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

"Van de 2.737 personeelsleden zijn er 1.544 (56%) Franstalig, en 1.193 (44%) Nederlandstalig. Van de 1.544 Franstalige personeelsleden beschikken er amper 629 (41%) over het nodige certificaat dat de kennis van de tweede landstaal bewijst. Van de 1.193 Nederlandstalige personeelsleden beschikken er 847 (71%) over dat certificaat."

"Dit is eens te meer een bewijs dat de overheid de taalwetten in dit land zelf steevast met de voeten treedt - en dit keer op keer in het nadeel van de Vlamingen", zegt Pas. "In zijn antwoord stelt de minister namelijk dat de FOD Financiën al het mogelijke doet om ervoor te zorgen dat medewerkers de vereiste taalbrevetten zouden halen, om zo de taalwet te respecteren. Wanneer we echter vaststellen dat het overgrote deel van de Franstalige personeelsleden niet tweetalig is, dan is deze uitspraak van de minister niets meer of niets minder dan het regelrecht uitlachen van de Vlamingen in dit land."