Vlaams Belang verbijsterd: "El Kaouakibi staat daar te pronken als rolmodel"

door: STS
Sihame El Kaouakibi
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang vindt het niet kunnen dat Sihame El Kaouakibi op een website prijkt die België moet promoten. El Kaouakibi kwam recent in opspraak inzake mogelijke fraude met subsidies voor haar vzw.

Het gaat om de website Focus on Belgium, die beheerd wordt door de Dienst Publieke Diplomatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en als doel heeft om België voor te stellen en reclame te maken voor ons land.

"Sommige figuren die prominent op deze site staan, bevestigen enkel maar het imago van een land van sjoemelaars", zegt Kamerlid Annick Ponthier van Vlaams Belang). "En los van de fraude, waarom gebruikt de FOD Buitenlandse Zaken überhaupt politici of activistes als rolmodel?"

"El Kaouakibi moet per direct van deze website verwijderd worden: ze kan in vele hoedanigheden worden opgevoerd, maar niet bepaald als rolmodel. Het tart werkelijk alle verbeelding dat iemand die volledig is weggezonken in een moeras van leugens, corruptie en oplichting zo prominent op een overheidssite staat te pronken."

Update: de pagina waarop El Kaouakibi te zien was, is intussen verwijderd van de website.